798 - 478 - 463 ebcs@ebcs.com.pl

Przygotowywanie kosztorysów ofertowych/ bankowych z analizą finansowania

Staramy się dbać o pełne zadowolenie klienta i jego komfort w załatwianiu wszelkich formalności związanych z planowaną inwestycją czy przeprowadzanymi pracami z zakresu usług remontowych. Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest dokładna wycena oraz zaplanowanie kolejnych wydatków, zwłaszcza gdy inwestycja wiąże się z bankowymi zobowiązaniami finansowymi. Nasza firma budowlana dysponuje fachowcami, którzy przy realizacji inwestycji w Wielkopolsce nie dopuszczają do powstania nieplanowanych kosztów. Poza tym pomagamy naszym klientom przejść przez wszystkie etapy prac nad dokumentacją. Wiemy, że bez stosownej wiedzy jej stworzenie jest niemal niemożliwe. Tymczasem dzięki naszej pomocy przygotowanie kosztorysów ofertowych z analizą finansowania okazuje się łatwe, przebiega pomyślnie i bez zbędnej zwłoki.

Analiza finansowania

W czasie naszej aktywnej działalności mieliśmy do czynienia z różnego typu inwestycjami: od prac konstrukcyjnych po usługi remontowe. Nasza firma przygotowuje zarówno orientacyjne zestawienia wydatków, jak i ostateczną, szczegółową ich wycenę z pełnym zestawieniem kosztów budowy. Dbamy o pełną ich zgodność ze specyfikacją techniczną oraz – dzięki ścisłej współpracy z klientami – staramy się zawsze, by wycena nie wykroczyła poza określone ramy. Dlatego oferujemy kosztorysy porównawcze z zastosowaniem różnych materiałów i rozwiązań budowlanych, tak by ostateczna oferta była jak najkorzystniejsza dla zleceniodawcy. Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest przygotowywanie dokładnych kosztorysów bankowych z analizą finansowania związanych z koniecznością kredytowania inwestycji i to zarówno w przedsięwzięciach indywidualnych, jak i przy większych projektach prowadzonych przez firmy. Znamy doskonale wszystkie aktualne przepisy obowiązujące w dziedzinie finansowania inwestycji budowlanych i pomagamy naszym klientom w przejściu wszystkich formalności, aż do pomyślnego zakończenia prac budowlanych.

Dokumentacja projektowa

Doskonale wiemy, że jednym z ważniejszych elementów prowadzenia właściwego finansowania przedsięwzięcia budowlanego jest dokumentacja projektowa, którą należy prowadzić ściśle według istniejących przepisów prawa. Taką dokumentację nasza firma budowlana  EBCS z Poznania prowadzi przy stałej współpracy z klientem, wybierając technologię i materiały do prac zgodnie z jego decyzjami. Przygotowujemy indywidualne kosztorysy ofertowe dla każdego zlecenia, starając się, by analiza finansowa okazała się dla naszego klienta jak najkorzystniejsza. Przy sporządzaniu kosztorysu nie dopuszczamy do nieścisłości i każdorazowo uwzględniamy wszystkie prace niezbędne do zakończenia danej inwestycji.