798 - 478 - 463 ebcs@ebcs.com.pl

Przeprowadzanie modernizacji budynków

Doskonale wiemy, że przeprowadzanie modernizacji budynków jest zadaniem słusznie uznawanym za trudniejsze niż wykonawstwo projektu od podstaw. Podejmujemy się jednak pewnie tego zadania, ponieważ nasza firma budowlana EBCS z Poznania posiada wystarczające doświadczenie do sprawnego wykonania każdej zleconej inwestycji. Wiemy, że budynki mogą wymagać nie tylko unowocześnienia pod względem estetycznym, ale przede wszystkim szeregu prac mających na celu zwiększenie ich funkcjonalności. Doskonale radzimy sobie z każdym tego typu zadaniem. Dajemy gwarancję na trwałość przeprowadzonych przez nas usług remontowych i oczywiście wykonujemy pełną ich dokumentację.

Poprawa walorów estetycznych budynku

Działając od lat jako lider firm z branży budowlanej w Wielkopolsce, zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny jest wygląd budynku, zarówno jeśli mamy do czynienia z domem, jak też obiektem handlowym, sportowym lub innym budynkiem użyteczności publicznej. Podejmujemy się przeprowadzania nowoczesnych inwestycji z zakresu prac modernizacyjnych każdego typu budynku, tak by odpowiadał nowoczesnym standardom, również pod względem estetycznym. Dbamy też, by usługi remontowe lub ponowna adaptacja obiektu była przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Prowadzimy szerokie konsultacje z klientem na każdym etapie prac, by jak najpełniej odpowiedzieć na jego oczekiwania. Dobieramy materiały zgodnie ze wskazaniami lub osobiście doradzamy najlepsze rozwiązania.

Podniesienie funkcjonalności budynku

Wygląd zewnętrzny budynku to jedno, a jego użyteczność – drugie. Ważne jest modernizowanie budynków właśnie w tym drugim aspekcie, czyli w celu podniesienia ich funkcjonalności. Nasza firma budowlana przeprowadziła na terenie Wielkopolski liczne usługi remontowe, które miały na celu podniesienie wartości użytkowej wybranych budynków. Dotyczyły one na przykład wykonania robót z zakresu renowacji instalacji wodnej lub kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania lub innej instalacji, której w budynku przed modernizacją nie było lub która ze względu na swoją przestarzałość albo niewłaściwe funkcjonowanie wymagała remontu lub wymiany. Nasza firma oferuje także rozbudowę lub nadbudowę budynku, zgodnie z życzeniem klienta, tak by nie stracił on walorów estetycznych, a zyskał na funkcjonalności zgodnie z potrzebą. Jako firma z doświadczeniem gwarantujemy, że jest możliwe przeprowadzenie fachowej modernizacji budynków zgodnie z życzeniem klienta, w stosunkowo krótkim terminie i przy stosowaniu się do wszystkich obowiązujących przepisów budowlanych.